Novi Beograd

lomingovisuals@gmail.com

069/22-11-538

Snimanje

Reklama

Snimanje

Reklama

Dobro kreiran i pravilno prezentovan reklamni video će doneti više novca nego bilo koja druga vrsta akcije privlačenja kupaca. Snimanje reklama je kompleksan posao i zahteva profesionaln tim, naš Lomingo Visuals tim je obučen i spreman za ovu vrstu snimanja i zbog toga nemojte da prepustite ovaj posao nekome drugom. Dugogodišnjim radnom snimanje reklama je postala naša svakodnevnica. Snimanje reklama možemo da vam obezbedimo na raznim lokacijama u Srbiji ili inostantsvu putem naše turističke agencije Lomingo travel. Snimanje vršimo najsavremenijom opremom a na vama je da izaberete izmedju Full HD ili 4K rezolucije. Reklamna produkcija se sastoji iz više delova: razrada scenaria, zatim priprema koreografije, snimanje, montaža snimeljenog materija a na kraju color korekcija, posle ovog projekat je završen a na vama je da tu reklamu postavite na vaš web sajt i da započnete marketinsku kampanju.

Korparativne reklame

Jedan od osnovnih ciljeva korporativne reklame je da Vam drastično poveća posete na web sajtu. Korporativne reklame služe da se prikaže vaša kompanija u pravom i dobrom svetlu koje će dočarati potencionalnom kupcu da je baš vaša kompanija prava za njega, i da treba da izabere vas u moru drugih kompanija.

Reklame proizvoda

Reklame su svuda oko nas.Prisutne su u raznim oblicima i na direktan ili indirektan način šalju poruke potencijalnim korisnicima proizvoda koje se promovišu. Video reklama je nabolji način za promovisanje vašeg proizvoda, dokazano je da video reklama u odnosu na sliku ima čak 70% bolji učinak.

3D animirane reklame

3D Animacija je prilično kompleksna računarska grafika. Kod izrade animirane TV reklame, animacija će omogućiti da vizuelno simuliramo, objekte, događaje, živa i neživa bića. Drugim rečima 3D animacija provešće nas kroz proces oživljavanja kompjuterskih generisanih 3D slika.

Address

Novi Beograd

Email

lomingovisuals@gmail.com

Phone

069/22-11-538

Partneri

lomingo-visuals